Wystrój - CH W K

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Wystrój

PARAFIA > KOŚCIÓŁ
Kościół górny


Prezbiterium i chór zostały wkomponowane w wielkie trójkątne, żelbetonowe ściany.

Szerokość kościoła wynosi 40 metrów. Na tak dużej przestrzeni nie umieszczono żadnych filarów.

Konstruktorzy świątyni, inżynierowie Wujec i Anna Kowalska z Poznania, zdecydowali się na

tak zwany „strop wiszący”. Pozwala on na wzrokową łączność z każdego miejsca nawy z posługującymi w prezbiterium.


Kościół górny


W prezbiterium znajduje się ołtarz

ofiarny zbudowany z naturalnego piaskowca.

Po prawej stronie ołtarza znajduje się

zbudowana z tego samego materiału ambona.


Stół Ofiarny; Ambona
Kościół górny


Lewa strona prezbiterium została

przeznaczona na miejsce przechowania Najświętszego Sakramentu.

Miejsce to udekorowano mozaiką,

która przedstawia Aniołów adorujących
Najświętszy Sakrament, oraz umieszczono półkę z piaskowca nad tabernakulum.


Tabernakulum
Kościół górny


Za ołtarzem, w szczycie absydy,

ustawiono miejsce przewodniczenia i siedzenia dla koncelebransów, bądź dla usługujących (lektorów, ministrantów).


Miejsce Prezbitera
Kościół górny


W centralnym miejscu prezbiterium

umieszczono ogromnych rozmiarów mozaikę przedstawiającą
Chrystusa Zmartwychwstałego i Apostołów w Wieczerniku.


Mozaika -Prezbiterium
Kościół górny


W górnej części kościoła można zobaczyć witraże:


Kościół górny


W samym prezbiterium nad mozaiką

Chrystusa znajdują się dwa okna stanowiące tło dla krzyża. Umieszczone w tych oknach witraże przedstawiają gałęzie krzewu cierniowego symbolizując mękę Chrystusa i gałęzie krzewu winnego wskazujące, że przez krzyż Jezus stał się źródłem nowego życia.

Także w prezbiterium, po prawej

stronie, znajduje się drugi witraż rozmieszczony w trzech oknach:

W jego dolnej części widać dorodne

kłosy a w górnej kiść winogron, przedstawiają materię dla sprawowania Eucharystii. Pochylone zaś łany zboża wskazują na „wiatr” Ducha Świętego. Symbolika ta została także wzmocniona przez charakterystyczną kolorystykę.


Witraż - Prezbiterium
Witraż - Prezbiterium
Kościół górny


Kolejny witraż znajduje się nad chórem

muzycznym i przedstawia tajemnicę Boga Stwórcy i Zbawcy, który przez Ducha Świętego dokonuje dzieła stworzenia i odkupienia.

W dolnej części tego witraża

znajduje się postać Maryi. Maryja ma przechyloną charakterystycznie głowę „gotową” do słuchania oraz złożone ręce,
co wskazuje na Jej gotowość do pełnienia
Woli Bożej.


Witraż na Chórze
Kościół górny


Mozaiki i witraże pochodzą z jednej pracowni artystycznej:
Magdaleny i Marcina Czeskich z Poznania.


Kościół górny


Na ścianie, po lewej stronie

prezbiterium znajduje się obraz Pana Jezusa Miłosiernego oraz wizerunek świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

Mozaika - Jezus Miłosierny
Kościół górny


Po prawej stronie prezbiterium

umieszczono obraz Matki Boskiej Częstochowskiej i wizerunek
świętego Jana Pawła II.


Mozaika - M B Częstochowskiej
Kościół górny


Z prezbiterium można przejść do

kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej.

Centralne miejsce w kaplicy zajmuje

krzyż. Po lewej stronie znajduje się tabernakulum.

W kaplicy sprawowana jest poranna

Eucharystia w dni powszednie.


Kaplica MB Czestachowskiej
Kościół Dolny


W dolnej części kościoła znajduje się duża sala widowiskowa ze sceną. W sali tej, odbywają się

przedstawienia religijne, projekcje filmowe i zebrania różnych grup (np. rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św.).

Z sali widowiskowej można wejść do pomieszczenia archiwum i do jednego z magazynów.
Na tej kondygnacji znajduje się również kompleks katechetyczny i pomieszczenia

Parafialnego Oddziału „Caritas”.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego