Sakrament Chorych - CH W K

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Sakrament Chorych

SAKRAMENTY
Namaszczenie Chorych


Namaszczenie chorych – sakrament w Kościele katolickim, udzielany wiernym w wypadku poważnej

lub grożącej śmiercią choroby. Mogą go również przyjmować osoby w podeszłym wieku wielorazowo.

Namaszczenie chorych obok spowiedzi i Komunii Świętej (zwanej wtedy wiatykiem) jest nazywane

sakramentem chorych. Jeżeli chory nie może się spowiadać się, sakrament własną mocą odpuszcza grzechy o ile chory pragnie dostąpić przebaczenia.

Kapłan modli się wraz z domownikami za chorego.

- Namaszcza jego czoło i ręce olejem świętym, wypowiadając przy tym słowa:

„Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego. Amen. Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie. Amen”.

- Chory, który nie stracił przytomności, powinien też przyjąć sakrament pokuty i Komunię świętą.

Namaszczenie może być powtarzane przy każdym nawrocie ciężkiej choroby.


Przygotowanie do namaszczenia chorych:


Niektórzy chrześcijanie ociągają się z powiadomieniem w porę kapłana o potrzebie udzielenia choremu sakramentu namaszczenia chorych.

Być może sytuacja ta ich zaskakuje, nie wiedzą, co powinni przygotować:

* stół nakryty białym obrusem,
* krzyż,
* świece
* wodę święconą.
Chorych i osoby starsze odwiedzamy zawsze w soboty po I piątku miesiąca

od godz. 8:30, oraz na każde wezwanie, gdy zachodzi rzeczywista potrzeba.
Obowiązkiem sumienia chorego,  jego rodziny i najbliższych jest wezwać kapłana wtedy,
gdy chory jest jeszcze przytomny i świadomie może przeżyć sakramentalne spotkanie z Chrystusem.
Zmarłym sakramentu chorych nie udziela się.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego