Słowo Boże - CH W K

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Słowo Boże

MODLITWA
5 MINUT Z BOGIEM

SOBOTA • 14 LIPCA

Psalm 119 (fragment)

Słabnie moja dusza, dążąc ku Twemu zbawieniu,
p okładam nadzieję w Twoim słowie, Panie.
Słabną moje oczy, wyglądając Twego słowa:
kiedyż mi ześlesz pociechę?
Bo chociaż jestem jak bukłak wysuszony w dymie,
nie zapominam o Twoich ustawach.
Ile dni Twojemu słudze zostaje?
Kiedy wydasz wyrok na prześladowców moich?
Doły na mnie wykopali zuchwalcy,
którzy nie postępują według Twego Prawa.
Wszystkie Twoje przykazania są prawdziwe.
Gdy prześladują mnie kłamstwem, Ty mi dopomóż.
Niemal już mnie dobijali na ziemi,
ja zaś nie porzuciłem Twoich postanowień .
Według swej łaski zapewnij mi życie,
ja zaś chcę przestrzegać napomnień ust Twoich.
Chwała Ojcu i Synowi...

Ewangelia ·Mt 10, 24-33

         Jezus powiedział do swoich apostołów:

«Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana. Wystarczy, jeśli uczeń będzie jak jego nauczyciel, a sługa – jak jego pan. Jeśli pana domu przezwali Belzebubem, to o ileż bardziej nazwą tak jego domowników.

Nie bójcie się więc ich! Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach.

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.

Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie».

Rozważanie

         Kto z nas nie potrzebuje czuć od osób, które kocha, że jest dla nich ważny? Słowa, gesty, spojrzenia, które to wyrażają, dają życie, a ich brak oznacza obojętność i sprawia, że wewnętrznie umieramy. Boimy się tego umierania.
A Jezus dziś mówi ożywiające słowa o tym, żeby się nie bać, bo dla Niego jesteśmy wszyscy bardzo ważni, ważniejsi niż wszystko inne.

        
Komu chciałbym dziś dać odczuć, że jest dla mnie ważny?

Chwila refleksji


Prośby

              Wysławiajmy łaskawość i mądrość Chrystusa, który nam polecił, abyśmy Go rozpoznawali i miłowali we wszystkich naszych braciach, a zwłaszcza w cierpiących. Zanośmy do Niego gorliwe błagania:

- Już od rana wysławiamy Twoje zmartwychwstanie i prosimy
o dobrodziejstwa odkupienia dla wszystkich ludzi.
- Spraw, Panie, abyśmy dzisiaj dawali o Tobie świadectwo
i przez Ciebie składali Bogu Ojcu świętą ofiarę.
- Daj, abyśmy rozpoznawali we wszystkich ludziach Twoje
podobieństwo i Tobie w nich służyli.
- Chryste, Ty jesteś prawdziwym krzewem winnym, a my
latoroślami, pozwól nam trwać w Tobie, abyśmy przynosili obfite owoce i wielbili Boga Ojca.

Ojcze nasz...

 

Modlitwa

           Wszechmogący Boże, niech nasze usta, nasza dusza i nasze życie głoszą Twoją chwałę, a ponieważ Ty nas stworzyłeś, niech całe nasze istnienie należy do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.          Amen.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego