Słowo Boże - CH W K

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Słowo Boże

MODLITWA
5 MINUT Z BOGIEM

ŚRODA • 21 LUTEGO

Psalm 18

Miłuję Cię, Panie, mocy moja,
Panie, opoko moja i twierdzo, mój wybawicielu,
Boże, skało moja, na którą się chronię,
tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrono.
Wzywam Pana, godnego chwały,
i wyzwolony będę od moich nieprzyjac i ół.
Ogarnęły mnie fa le śmierci
i zatrwożyły odmęty niosące zagładę.

Oplątały mnie pęta Otchłani,
schwyciły mnie sidła śmierci.
Wzywałem Pana w moim utrapieniu,
wołałem do mojego Boga;
I głos mój usłyszał ze swojej świątyni,
dotarł mój krzyk do uszu Jego.
Chwała Ojcu i Synowi...


Ewangelia · lk 11, 29-32

         Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: «To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia.

Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon.

Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz».


Rozważanie

         Każdy nosi w sercu pragnienie jakiegoś cudownego znaku, który będzie odpowiedzią na przeżywane niepokoje.
Jezus pokazuje, że jedynym i prawdziwym znakiem jest On
sam. Tylko spotkanie z Nim może przemienić ludzkie serce i wnieść w nie pokój oraz dać odwagę do głoszenia ubogim i słabym Jego miłości. Przekazywanie Dobrej Nowiny
potrzebującym sprawia, że i my stajemy się znakami Jego
miłości.

        
Dla kogo mogę być dziś znakiem miłości Boga?

Chwila refleksji


Prośby

              Błogosławmy Boga, sprawcę naszego zbawienia, który postanowił, aby ludzie stali się przez Jego łaskę nowym stworzeniem,
by przeminęło to, co stare, a wszystko stało się
nowe. Z żywą wiarą módlmy się do Niego:

- Panie, Ty obiecałeś, że nastanie nowe niebo i nowa ziemia,
zawsze nas odnawiaj przez swego Ducha, abyśmy radowali się z Tobą w niebieskiej ojczyźnie.
- Niech przez nasze współdziałanie z Tobą Duch Święty
przemieni tę ziemię, aby ludzka społeczność w sprawiedliwości, miłości i pokoju zdążała do swego ostatecznego celu.
- Wspomagaj nas, abyśmy unikali zaniedbań i niewierności
i kierowali nasze pragnienia ku wiecznym wartościom.
- Wybaw nas od zła wszelkiego, nie dozwól, aby urok tego,
co przemija, przesłonił nam prawdziwe dobro.

Ojcze nasz...

 

Modlitwa

           Miłosierny Boże, wejrzyj łaskawie na gorliwość Twojego ludu, spraw, aby opanowując swoje ciało przez wstrzemięźliwość, odnowił ducha przez pełnienie dobrych uczynków. Przez Chrystusa, Pana naszego.  Amen.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego