Modlitwa Różańcowa za Dieci - CH W K

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Modlitwa Różańcowa za Dieci

MODLITWA > RÓŻANIEC RODZICÓW
Trzymaj Kciuki za Swoje Dzieci...


Rok 2017 jest rokiem wyjątkowym, to rok Maryi.

Otwórzmy serca na Jej wołanie!                  Oto 3 wybrane obietnice spośród

15 objawionych w XV w. przez

              Maryję dla odmawiających różaniec:


 
 "Obiecuję moją specjalną ochronę i największe łaski wszystkim tym,

którzy będą odmawiać różaniec"

   "Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie różaniec święty, rozważając

równocześnie tajemnice święte, nie dozna nieszczęść,
nie doświadczy gniewu Bożego, nie umrze nagłą śmiercią, nawróci się, jeśli jest grzesznikiem,
jeśli zaś sprawiedliwym – wytrwa w łasce i osiągnie życie wieczne"

   "Otrzymacie wszystko, o co prosicie przez odmawianie różańca"


Czym jest Różaniec Rodziców?


To wspólnotowa modlitwa rodziców w intencji dzieci na różańcu, przy czym każdy z rodziców odmawia tylko jedną dziesiątkę różańca.
Po co taka modlitwa?


Jako rodzice pragniemy, aby nasze dzieci były szczęśliwe.

Dbamy o ich rozwój intelektualny, duchowy i fizyczny. Zdajemy sobie jednak sprawę z naszej ograniczoności i ogromu zła, jakie nas otacza: narkomania, alkoholizm, pornografia, rozboje, okultyzm, sekty...,

można wymieniać w nieskończoność!

Niestety, często są to nie tylko zagrożenia zewnętrzne, ale również trudna sytuacja w naszych rodzinach.
Co zrobić aby przerwać ten łańcuch zła?

Sami z siebie nic nie możemy uczynić! Zawierzmy więc nasze dzieci,

rodziny i nas samych Panu Jezusowi przez ręce Jego Matki. Jak to zrobić? Jednym ze sposobów jest Różaniec Rodziców.
Skąd pomysł na taką modlitwę i jak ją odmawiać?


Różaniec Rodziców jest owocem rekolekcji wspólnoty z nurcie Odnowy w Duchu

Świętym z Gdańska.

Rodzice połączyli się w 20 osobowe grupy i zaczęli odmawiać różaniec w intencji swoich dzieci.

Każdy z rodziców odmawia codziennie jedną dziesiątkę różańca, rozważając przez miesiąc konkretną tajemnicę. Pierwszego dnia miesiąca następuje zmiana tajemnic. Nie uczestniczymy w żadnych zebraniach czy też spotkaniach,
a dziesiątkę różańca odmawiamy w czasie i miejscu najbardziej dogodnym dla nas. Codziennie powierzamy Bogu przez ręce Maryi nasze dzieci i dzieci pozostałych 19 rodziców. W ten sposób za każde z dzieci odmawiany jest

cały różaniec.
Co daje modlitwa Różańcem Rodziców?Świadomość tej wspólnej modlitwy i opieki Bożej nad dzieckiem daje rodzicom niesłychany spokój.

Modlitwa ta często uwalnia od lęków o dziecko, o jego bezpieczeństwo teraz i w przyszłości.
Dotyczy to zwłaszcza matek, a ojcom pozwala na uzyskanie właściwej relacji w stosunku do dziecka i okazanie miłości.

Modlitwą obejmujemy nasze dzieci, ale modlitwa ta uzdrawia również relacje w naszych rodzinach.

Pozwólmy Panu Jezusowi na dotknięcie każdej naszej rodziny i uleczenie jej. Pan Jezus nie odmawia żadnej naszej prośbie, zanoszonej do Niego przez ręce Jego Matki.
Jak wielu rodziców modli się w ten sposób?Obecnie istnieje około 3600 róż / tak w tradycyjnej nomenklaturze nazywamy 20 osobowe grupy rodziców/

co oznacza, że codziennie 72.000 rodziców modli się za swoje dzieci na różańcu.

Również przy naszej parafii rodzice modlą się Różańcem Rodziców. Istnieje już dziesięć pełnych róż,

a do kolejnej przystępują nowi rodzice. Co ważne, nie są to rodzice wyłącznie z naszej parafii,
ale również nasi przyjaciele, krewni i znajomi mieszkający na terenie całej Polski i świata.
Dlaczego rodzice lękają się przystąpienia do Różańca Rodziców?>> To jest zbyt duża odpowiedzialność, co stanie się jeżeli zapomnę albo inne obowiązki

nie pozwolą mi na odmówienie tej dziesiątki różańca?


Odmówienie jednej dziesiątki różańca zajmuje tylko 4 minuty.

Można ją odmówić w drodze do lub z pracy, Można ją odmówić w autobusie,
w czasie przygotowywania posiłku, a jeżeli zapomnę to też nic się nie stanie.
Mogę tylko zyskać modlitwę innych 19 rodziców w intencji moich dzieci.


>> Nie mam czasu !

Czas jest darem Pana Boga dla nas. Jeżeli Mu zawierzymy,

On sam da nam te 4 minuty. Doświadczają tego wszyscy rodzice,
którzy przystąpili do Różańca Rodziców. Tym bardziej, że dziesiątkę różańca odmawiamy w czasie i miejscu najbardziej dogodnym dla nas.


>> Modlę się sam na różańcu za swoje dzieci i odmawiam nie tylko dziesiątkę,

ale cały różaniec.


Należy dziękować Panu, że udzielił rodzicowi takiej łaski.

Pan Jezus powiedział również: „Gdzie dwaj albo trzej zgromadzeni są w Imię Moje,
tam Ja Jestem pośród nich”. Pan Jezus pragnie abyśmy modlili się we wspólnocie.
O ileż głośniejsze jest wołanie 72 tysięcy rodziców aniżeli tylko jednego.
Daj dzieciom to, co najlepsze !!!


artykuł pochodzi z „Gościa Niedzielnego”:


Cztery minuty dziennie - tyle czasu potrzeba na odmówienie dziesiątki Różańca za swoje

dzieci i dzieci wszystkich modlących się. To prawdziwy szturm nieba w intencji naszego potomstwa. "Mało modli się ten, co przywykł modlić się tylko wtedy, gdy klęczy" - mawiał św. Jan Kasjan.

Rodzice modlą się za swoje dzieci w metrze, stojąc samochodem w korku, przy desce do prasowania i w czasie przerwy w pracy.

Codziennie dziesiątka różańca. Dziesiątka do dziesiątki i tak płynie w górę nieustanna modlitwa różańcowa rodziców. […]
Intencje obejmują również dzieci adoptowane, chrześniaków oraz zięciów i synowe. Każda osoba wstępująca do róży otrzymuje
akt zawierzenia, który odmawia przy przystąpieniu do modlitwy. Jak w żywym Różańcu, także tutaj co miesiąc członkowie wymieniają się tajemnicami, rozważając życie Maryi i Jezusa. Różaniec Rodziców ma konkretne intencje:
o ochronę dzieci przed złymi skutkami grzechów rodziców; o pełnię błogosławieństwa Bożego; o uzdrowienie przyczyn grzechów rodziców i w środowisku, których skutki mogą dosięgnąć dzieci; o rozwój tej formy modlitwy; oraz za Ojca Świętego i Kościół.
ŚWIADECTWA - OWOCE MODLITWY RÓŻAŃCA RODZICÓWJak przystąpić do Różańca Rodziców?

Zaspraszamy rodziców nie tylko z naszej parafii, ale wszystkich czytających te słowa!
Zaproszenie do Różańca -Wypełnij zgłoszenie


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego