Matki Żywego Różańca - CH W K

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Matki Żywego Różańca

WSPÓLNOTY
Różaniec Ratunkiem dla świata i Ojczyzny


Różaniec w pierwszej kolejności oznacza sposób modlitwy,

po drugie zaś jest to «narzędzie» do odmawiania tej modlitwy,
czyli sznur paciorków odpowiednio podzielonych, na których liczy się wypowiadane formuły.
Ta postać różańca, którą znamy dzisiaj nie powstała w jednym momencie,
lecz kształtowała się przez wieki, przechodząc przez różne etapy.Różaniec święty to modlitwa kontemplacyjna. Choć ma charakter maryjny,

jest modlitwą o sercu chrystologicznym, jak napisał Jan Paweł II w Liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae. Przypomina i poddaje naszemu rozważaniu najważniejsze wydarzenia z życia Pana Jezusa i Jego Matki. Wydarzenia te zostały nazwane tajemnicami i podzielone na cztery części:


* TAJEMNICE RADOSNE ODMAWIA SIĘ W PONIEDZIAŁKI I SOBOTY
* TAJEMNICE ŚWIATŁA ODMAWIA SIĘ W CZWARTKI
* TAJEMNICE BOLESNE ODMAWIA SIĘ WE WTORKI I PIĄTKI
* TAJEMNICE CHWALEBNE ODMAWIA SIĘ W ŚRODY I NIEDZIELEObecnie Żywy Różaniec istnieje prawie w każdej parafii.

Parafialna wspólnota Żywego Różańca jest jednostką autonomiczną, tzn.
wspólnoty parafialne nie łączą się w struktury ogólnokrajowe, czy światowe.
W Polsce obowiązuje Ceremoniał Żywego Różańca, opracowany przez
ojca Szymona Niezgodę OP w roku 1977 dla uczczenia stulecia objawień
Matki Bożej w Gietrzwałdzie, zatwierdzony przez
Prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu

zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:

>> w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
>> Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),
>> Ofiarowania Pańskiego (2 II),
>> Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),
>> Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
>> Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
>> w święto Królowej Różańca świętego ( 7 X)
>> oraz Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).1. ZMIANY TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH dokonujemy indywidualnie

pierwszego dnia każdego miesiąca

2. SPOTKANIA FORMACYJNE Wspólnoty Żywego Różańca - jak w łatach poprzednich

- PONIEDZIAŁKI po drugiej niedzieli miesiąca o godz. 16:30

3. MSZA Św. w intencji członków Wspólnoty- w 1 Niedzielę miesiąca o godz. 8:30 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego