Małżeństwo - CH W K

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Małżeństwo

SAKRAMENTY
Sakrament Małtrzeństwa


Małżeństwo sakramentalne jest zaproszeniem Boga, dokonanym przez mężczyznę i kobietę,

aby uświecał ich przez wspólnotę życia i miłości, która owocuje rodzicielstwem.

Małżeństwo domaga się najwyższego szacunku jako miejsce szczególnego działania Boga i

współpracy z Nim w akcie stworzenia.

Etapy przygotowania do zawarcia małżeństwa muszą dawać możliwość poznania siebie i

przyszłego współmałżonka oraz prowadzić do świadomej decyzji zawarcia świętego, nierozerwalnego i
wyłącznego związku, którego trwałość przerywa dopiero śmierć jednego z małżonków.Narzeczeni na trzy miesiące przed zawarciem sakramentu małżeństwa

zgłaszają się w biurze parafialnym, przedstawiając metryki chrztu najświeższej daty, świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej. Przy ślubach konkordatowych zaświadczenie z USC.


Zapowiedzi Przedślubne


W najbliższym czasie pragną zawrzeć sakramentalny związek małżeński:


Gniezno 26.08 – 04.09.2017 r.


54/2017       

Michał Czerwiński, kawaler, rz-kat.,

Par. Zwiastowania Pańskiego Poznań

Karolina Maria Błaszak, panna, rz-kat.,

Par. ChWK, Gniezno

55/2017       

Dawid Tomczak, cywilnie związany, rz-kat.,

Par. MB Miłosierdzia Gniezno

Daria Karolina Tomczak, cywilnie związana, rz-kat.,

Par. MB Miłosierdzia Gniezno

Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach do tego związku małżeńskiego, jest w sumieniu zobowiązany do poinformowania
o tym proboszcza parafii.


PROBOSZCZ PARAFII
przy Kościele p.w. Ch.W.K.

Ks.Kan. Andrzej  Grzelak 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego