Małżeństwo - CH W K

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Małżeństwo

SAKRAMENTY
Sakrament Małtrzeństwa


Małżeństwo sakramentalne jest zaproszeniem Boga, dokonanym przez mężczyznę i kobietę, aby uświecał ich przez

wspólnotę życia i miłości, która owocuje rodzicielstwem.

Małżeństwo domaga się najwyższego szacunku jako miejsce szczególnego działania Boga i współpracy z Nim w akcie stworzenia.

Etapy przygotowania do zawarcia małżeństwa muszą dawać możliwość poznania siebie i przyszłego współmałżonka oraz prowadzić do świadomej decyzji zawarcia świętego, nierozerwalnego i wyłącznego związku, którego trwałość przerywa dopiero śmierć jednego z małżonków.Narzeczeni na trzy miesiące przed zawarciem sakramentu małżeństwa zgłaszają się w biurze parafialnym,

przedstawiając metryki chrztu najświeższej daty, świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej.
Przy ślubach konkordatowych zaświadczenie z USC.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego