Kapłaństwo - CH W K

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Kapłaństwo

SAKRAMENTY
Osób Duchownych


      W wielu posługach dla wspólnoty sakrament kapłaństwa ma szczególne znaczenie.
W Dziejach Apostolskich czytamy, że pewnego dnia wspólnota wierzących wybrała siedmiu mężów
„dobrej sławy, pełnych ducha i mądrości” jako diakonów wspólnoty, mających za zadanie wspomaganie Apostołów w ich pracy. „Przedstawili ich Apostołom, którzy modląc się włożyli na nich ręce” (Dz 6, 6).
Również z Listów do Tymoteusza dowiadujemy się (1 Tm 4, 14 i 2 Tm 1, 6), że powierzanie urzędu w Kościele odbywało się przez wkładanie rąk. W ten sam sposób odbywa się to także obecnie.

Mężczyznom, którzy czują się powołani do służby w wspólnocie, zlecają tę misję biskupi – następcy

Apostołów – przez modlitwę i włożenie rąk. Tym samym udzielają im sakramentu kapłaństwa, święceń kapłańskich. Jeśli ktoś otrzyma od Kościoła urząd kapłański, sprawuje go nie dla siebie, lecz dla Kościoła. Służba Kościołowi ma oczywiście wpływ także na życie tego, kto ją pełni. Odznacza się ono stałą gotowością służenia Kościołowi i ludziom.Troska o dobre powołania kapłańskie, jest obowiązkiem każdego chrześcijanina. Święcenia kapłańskie przyjęły cztery osoby:

  • ks. E. Bednarek

  • ks. M.  Sołomieniuk

  • ks. Paweł Stefański

  • ks. Łukasz Goroński


WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW:


-  prośba o przyjęcie do Wyższego Prymasowskiego Seminarium Duchownego w Gnieźnie
-  własnoręcznie napisany życiorys
-  opinia ks. Proboszcza
-  metryka Chrztu
-  świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo maturalne
-  dwa zdjęcia

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego