I Komunia Św. - CH W K

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

I Komunia Św.

SAKRAMENTY
Najświętszy Sakrament


Chrystus ustanowił Eucharystię w Wielki Czwartek, obchodząc Ostatnią Wieczerzę z Apostołami.

Kościół jest wierny poleceniu Syna Bożego: „Czyńcie to na moją pamiątkę” (1 Kor 11,24) i
nieustannie celebrował i celebruje Eucharystię, zwłaszcza w niedzielę – czyli w dniu zmartwychwstania Chrystusa.

Sakrament ten jest źródłem i szczytem całego naszego życia duchowego, życia chrześcijańskiego,

życia Kościoła. Jest to jednocześnie największa cześć i uwielbienie, jakie możemy oddać Bogu.
Przewodniczyć Mszy św. może tylko i wyłącznie kapłan, który działa w osobie Chrystusa i w imieniu Kościoła.

Biorąc każdorazowo udział we Mszy św., uczestniczymy w ofierze Chrystusa, którą złożył On Ojcu

na krzyżu za całą ludzkość. Różni się jedynie sposób ofiarowania: ofiara na krzyżu była krwawa, Msza św. jest ofiarą bezkrwawą.

Uczestnicząc we Mszy św. – nasze życie, codzienne troski i radości, nasze cierpienie, uwielbienie,

modlitwę, pracę – łączymy z ofiarą Chrystusa.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego