Historia - CH W K

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Historia

PARAFIA
Staranie o budowę własnej świątyni.


Parafia Chrystusa Wieczystego Kapłana została utworzona

02.02. 1957 roku przez Prymasa Tysiąclecia ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Teren Parafii obejmował Osiedle Grunwaldzkie, Pustachowę i Kawiary.
Pierwszym proboszczem został ks. dr Stanisław Sobczak, profesor Seminarium

Duchownego. Początkowo życie religijne odbywało się w tymczasowej kaplicy, utworzonej w części jednego z poniemieckich budynków dawnego obozu jenieckiego.

Po kilkunastu latach trudnych starań w 1974 roku  otrzymano zgodę na budowę

własnej świątyni.

Dzięki zaangażowaniu i pracom społecznym prawie wszystkich parafian,

budowę ukończono już po sześciu latach. 07.10.1980 roku uroczystej konsekracji kościoła dokonał ks. Stefan Kardynał Wyszyński. Był to ostatni kościół konsekrowany przez Prymasa Tysiąclecia.

Do ważniejszych wydarzeń w dziejach parafii należy zaliczyć Mszę Świętą

sprawowaną w murach rosnącej świątyni przez ks. kardynała Karola Wojtyłę, późniejszego papieża Jana Pawła II, nawiedzenie kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej i  relikwii św. Wojciecha.

W 1995 roku ks. kan. Stanisław Sobczak przeszedł na emeryturę a

nowym proboszczem został ks. dr Andrzej Grzelak, który sprawuje tę funkcję do chwili obecnej.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego