Chrzest - CH W K

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Chrzest

SAKRAMENTY
Sakrament Odrodzenia z Wody


„Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego,

bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp innych sakramentów.
Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni, jako synowie Boży,
stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania. Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie” (KKK 1213)

Chrztu udziela się w każdą I sobotę miesiąca o 18:00 i III niedzielę miesiąca o godz. 12:30,

bądź na życzenie rodziny na  Mszy św. sprawowanej w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej. Dziecko do chrztu zgłaszają w biurze parafialnym rodzice, podając kandydatów na rodziców chrzestnych. Chrzestnym może być osoba ochrzczona,  bierzmowana, praktykująca mająca ukończone 16 lat. Jeśli żyje w związku małżeńskim, musi to być związek sakramentalny. Zapis do Księgi Chrztów dokonuje się na podstawie odpisu  skróconego Aktu Urodzenia Urzędu Stanu Cywilnego.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego