Życiorys Proboszcza - CH W K

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Życiorys Proboszcza

PARAFIA
Ks. kan. Andrzej Grzelak


Urodził się 27 marca 1954 w Pieckach na Kujawach z rodziców Jana i Wandy.

Do Szkoły Podstawowej uczęszczał w Kościelcu Kujawskim koło Inowrocławia. Po jej ukończeniu
podjął w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu, gdzie w
roku 1973 zdał egzamin dojrzałości. W latach 1973 - 1979 odbywał studia teologiczne i formację do kapłaństwa w Prymasowskim Wyższym Seminarium    Duchownym w Gnieźnie. Po ukończeniu studiów i obronie pracy magisterskiej w Bazylice Prymasowskiej w Gnieźnie dnia 24 maja 1979 roku przyjął święcenia kapłańskie.   Po święceniach przez okres pięciu lat pracował, jako wikariusz parafialny w trzech parafiach: św. Stanisława w Nakle n/Notecią, Kcynii i w Parafii Archikatedralnej w Gnieźnie.

W latach 1984 - 1988 odbywałem studia specjalistyczne z zakresu

liturgiki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tam uzyskałem licencjat z liturgiki i   w roku 1989 obronił pracę doktorską. W okresie studiów lubelskich odbył kilka podróży naukowych do Paryża i jedną do Rzymu.

W Paryżu łącznie przebywał około jednego roku. Tam na Instytucie Katolickim

mógł wysłuchać wykładów najwybitniejszych znawców w zakresie liturgiki
(m.in. poznać zasady hermeneutyki liturgicznej u Ojca Profesora P. M. Gy OP).

W roku akademickim 1988/89 podjął wykłady w PWSD w Gnieźnie, a rok później całość

wykładów z liturgiki: w Prymasowskim Instytucie Teologicznym w Gnieźnie; w Archidiecezjalnym Kolegium Katechetycznym oraz w WSD Misjonarzy św. Rodziny w Kazimierzu Biskupim. W latach
1989 - 1995 był dyrektorem - założycielem Prymasowskiego Wydawnictwa "Gaudentinum" oraz Księgarni Archidiecezjalnej w Gnieźnie.

W roku 1994 został mianowany kanonikiem świetnej Kapituły

Kolegiackiej  pod wez. św. Jerzego na Zamku Gnieźnieńskim, a kilka lat później został jej prepozytem.

W roku 1995 został mianowany proboszczem parafii

Chrystusa Wieczystego Kapłana w Gnieźnie zachowując nadal zajęcia naukowo - dydaktyczne.

Od roku 2000 jest również dziekanem dekanatu Gniezno I i

Koordynatorem duszpasterstwa w dekanatach gnieźnieńskich.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego