Oaza - CH W K

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Oaza

WSPÓLNOTY


KIM JESTEŚMY?

         Ruch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II.

Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w gałęzi rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół. Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie   wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot.

         Znakiem Ruchu Światło-Życie jest symbol i słowa ΦΩΣ ΖΩΗ (czyt. fos-zoe) greckie słowa „światło” i „życie”,

krzyżujące się na literze „omega”, która tutaj jest symbolem Ducha Świętego / jako Tego, który jest wszystkim / i
ułożone w kształt krzyża. Popularna nazwa tego symbolu to foska.


Struktura Ruchu jest zgodna ze strukturą Kościoła. Małe grupy, do których należą uczestnicy Ruchu,

zasadniczo tworzą jego wspólnotę w parafii. Wspólnoty Ruchu utrzymują ze sobą łączność spotykając się na Dniach Wspólnoty.


Odpowiedzialność za całość Ruchu sprawuje Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie. Na szczeblu kraju,

diecezji i parafii odpowiedzialność pełnią moderatorzy krajowi, diecezjalni i parafialni. Każdy moderator pełni swą posługę
wraz z zespołem diakonii. Odpowiedzialność za Ruch podejmują zarówno osoby świeckie, jak i duchowne.

Kapłani w Ruchu spełniają rolę moderatorów, a nienależący do niego opiekunów. Spoczywa na nich odpowiedzialność za

duchową formację uczestników Ruchu i pozostawanie w jedności z Kościołem powszechnym.

Początki historii Ruchu sięgają pierwszej oazy, która odbyła się w r. 1954. Ruch Światło-Życie rozwinął się z oaz rekolekcji zamkniętych

prowadzonych metodą przeżyciową. Przed rokiem 1976 Ruch był znany pod nazwą „Ruch oazowy”, „Ruch Żywego Kościoła”.


Twórcą oazy, założycielem Ruchu i pierwszym moderatorem krajowym był ks. Franciszek Blachnicki (24 III 1921
27 II 1987).


W NASZEJ PARAFII

Zapraszamy wszystkich młodych ludzi szukających Boga, dobrej zabawy oraz przyjaźni,

a nade wszystko pragnących odnaleźć odpowiedzi na nurtujące ich pytania.


Nasze spotkania odbywają się w każdą sobotę o godz. 19.30. Miejsce spotkań uzależnione jest
od warunków pogodowych


/jeśli jest ładna pogoda spotykamy się w ogrodzie przy kościele np. przy ognisku J/ oraz od tego, co aktualnie mamy zaplanowane na spotkaniu /jeśli przeżywamy adoracje to spotykamy się w kościele, natomiast najczęstszym docelowym miejscem spotkań jest salka dolnego kościoła/.


Co robimy na spotkaniach?

Nasze spotkania to ciekawe dyskusje, rozważanie

Pisma Świętego, modlitwa, filmy, pizza, ognisko J


Po co się spotykamy?

Chcemy doświadczyć prawdziwej wspólnoty, przyjaźni,

a przede wszystkim razem szukamy Boga i Bóg przez te spotkania realnie zmienia nasze myślenie i nasze życie.


Serdecznie zapraszamy na nasze spotkania !!! J 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego